Produkt DMV – DTS Marathon Stage V – 480 kW wyprodukowany przez DTS-SZUBIN.
Główne układy modułu dojazdowego DTS MARATHON:

✓ Układ chłodzenia cieczy chłodzącej oraz powietrza doładowanego tzw. układy LT oraz HT z dwoma wentylatorami napędzanymi stabilnym układem hydraulicznym pobierającym moc mechaniczną bezpośrednio z silnika spalinowego.

✓ Układ rozruchowy pozbawiony klasycznej baterii, oparty na urządzeniu DC/DC z superkondensatorem umożliwiającym rozruch nawet przy braku wystarczającego napięcia w baterii głównej lokomotywy

✓ Układ podgrzewania płynu chłodzącego oraz układ separacji wstępnej oleju napędowego zabudowany przed silnikiem.

✓ Układ hydrauliczny z czynnych chłodzeniem oleju roboczego

✓ Układa zarządzania modułem z możliwością bezpośredniego połączenia z działem serwisu z możliwością udostępnienia potrzebnych danych dla każdego użytkownika posiadającego zgodę na zdalny dostęp. Zgodnie z możliwościami sterowania nadrzędnego możliwym jest konfiguracja zawartości wysyłanych paczek danych

✓ Układ sterowania wyizolowany z przestrzeni modułu napędowego. Elektronika dla optymalnej pracy potrzebuje właściwej temperatury pracy. Dla zachowania właściwych warunków termicznych urządzeń sterujących oraz prawidłowej przestrzeni serwisowej dla podzespołów modułu dojazdowego, zespół sterujący zabudowany został po przeciwnej stronie korytarza lokomotywy. Do szafy sterującej doprowadzono wiązki elektryczne z podwójnym systemem złączy przemysłowych. Umożliwia to swobodny demontaż poszczególnych obszarów urządzenia. Wyizolowania układu sterowania poza przestrzeń agregatu zmniejsza się ryzyko awarii elementów elektrycznych oraz elektronicznych odpowiedzialnych za pracę urządzenia.

Pozostałe informacje o urządzeniu:

Dzięki specyficznej budowie zaprojektowanej i zintegrowanej do konstrukcji lokomotywy 111Ed model uzyskano ponad 1m2 czerpni powietrza dla układu chłodzenia w części zabudowy dachu. Pozwala to na stabilną pracę przy pełnej mocy w warunkach otoczenia sięgających 40°C przy wysokości 1200 m npm. Należy zwrócić uwagę, że moduł nie jest urządzeniem zaadaptowanych do lokomotywy Ed 30, jest to urządzenie dopasowane do wyznaczonej przestrzeni dla napędu.Układ chłodzenia podzielono na dwa obiegi:


Dzięki specyficznej budowie zaprojektowanej i zintegrowanej do konstrukcji lokomotywy 111Ed model uzyskano ponad 1m2 czerpni powietrza dla układu chłodzenia w części zabudowy dachu. Pozwala to na stabilną pracę przy pełnej mocy w warunkach otoczenia sięgających 40°C przy wysokości 1200 m npm. Należy zwrócić uwagę, że moduł nie jest urządzeniem zaadaptowanych do lokomotywy Ed 30, jest to urządzenie dopasowane do wyznaczonej przestrzeni dla napędu.

- HT- obieg wysokotemperaturowy odpowiedzialny za utrzymanie właściwego parametru cieczy chłodzącej silnik spalinowy

- LT- obieg niskotemperaturowy odpowiedzialny za chłodzenia powietrza doładowanego dostarczanego bezpośrednio do komory spalania silnika. Zastosowany wodną chłodnicę powietrza oraz maksymalnie skrócono drogę powietrza doładowanego w celu zminimalizowania bezwładności.

Urządzenie posiada dwustopniowy układ oczyszczania spalin związany normą emisji spalin na poziomie Stage V. w układzie wydechowym zabudowany jest wymienny wkład filtrujący cząstek stałych oraz układ SCR. W celu zminimalizowania czynności serwisowych układu oczyszczania oraz ochrony silnika producent napędu zastosował wtrysk oleju napędowego bezpośrednio do rury wydechowej. Układ wydechowy oraz oczyszczania spalin zabudowany jest jako jeden podzespół w całości wyizolowany termicznie od przestrzeni agregatu.DTS Szubin

Autoryzowany Serwis Obsługi DTS-SZUBIN Sp. z o. o.
ul. Sielska 4, 89-200 Szubin Wieś/Polska

Informacje kontaktowe

Biuro/ Sekretariat
biuro@dts-szubin.pl
Tel. ( 52 ) 384 39 41
Fax ( 52 ) 384 3941

Części zamienne
czesci@dts-szubin.pl
Tel. +48 667 622 714
Tel. +48 667 622 710
Tel. +48 601 566 502

Serwis 24/7 – wsparcie techniczne
serwis@dts-szubin.pl
Tel. + 48 601 566 502

Copyright 2017-2020, DTS Szubin, wszelkie prawa zastrzezone. Projekt strony: Interspace Media